OD2-N85W20A0
Light spot size OD2-x85W20xx

 

OD2-N85W20A0
Linearity OD2-x85xxxxx