OD2-P120W60I2
Light spot size OD2-x120W60xx

 

OD2-P120W60I2
Linearity OD2-x120xxxxx