GRSE18S-P2427
Hiệu chỉnh GRL18 (S), GRSE18 (S), Cài đặt độ nhạy: Chiết áp, 270 °

 

GRSE18S-P2427
Bản vẽ kích thước GR18S, nhựa, đầu nối, thẳng, có thể điều chỉnh