CM18-08BPP-EC1
Sơ đồ kết nối Cd-006

 

CM18-08BPP-EC1
Bản vẽ kích thước CM18, flush, connector