CM18-08BPP-EW1
Sơ đồ kết nối Cd-005

 

CM18-08BPP-EW1
Bản vẽ kích thước CM18, flush, cable