CM18-12NNP-EC1
Sơ đồ kết nối Cd-006

 

CM18-12NNP-EC1
Bản vẽ kích thước CM18, non-flush, connector