CM30-16BPP-EW1
Sơ đồ kết nối Cd-005

 

CM30-16BPP-EW1
Bản vẽ kích thước CM30, flush, cable