CM30-16BNP-EC1
Sơ đồ kết nối Cd-006

 

CM30-16BNP-EC1
Bản vẽ kích thước CM30, flush, connector