CM30-16BNP-EW1
Sơ đồ kết nối Cd-005

 

CM30-16BNP-EW1
bản vẽ kích thước CM30, flush, cable