CM30-25NNP-EC1
Sơ đồ kết nối Cd-006

 

CM30-25NNP-EC1
Bản vẽ kích thước CM30, non-flush, connector