CM30-25NPP-EW1
Sơ đồ kết nối Cd-005

 

CM30-25NPP-EW1
Bản vẽ kích thước CM30, non-flush, cable