OD2-N250W150A0
Light spot size OD2-x250W150xx

 

OD2-N250W150A0
Linearity OD2-x250xxxxx