OD2-N250W150C0
Light spot size OD2-x250W150xx

 

OD2-N250W150C0
Linearity OD2-x250xxxxx