OD2-N250W150C2
Light spot size OD2-x250W150xx

 

OD2-N250W150C2
Linearity OD2-x250xxxxx