OD2-N85W20U0
Light spot size OD2-x85W20xx

 

OD2-N85W20U0
Linearity OD2-x85xxxxx