Cảm biến quang dòng W2 Flat SICK

  • Họ cảm biến quang điện W2 Flat được đặt trong vỏ chỉ cao 3,5 mm, cho phép nó phù hợp với gần như tất cả các bộ phận của máy để phát hiện đối tượng đáng tin cậy. Những cảm biến này, là một trong những họ cảm biến quang điện nhỏ nhất trên thế giới, cho phép thiết kế máy mỏng và nhỏ gọn. Vỏ chắc chắn của chúng bao gồm các lỗ cố định được gia cố bằng kim loại giúp đơn giản hóa việc tích hợp máy. Thiết kế phẳng này cho phép sử dụng ngay cả phần lõm phay để tích hợp cảm biến một cách an toàn trong máy.

  • Một trong những cảm biến quang điện nhỏ nhất trên thế giới
  • Không cần bộ khuếch đại ngoài
  • Biến thể được thiết kế để phát hiện các vật thể trong suốt và bóng
  • Vỏ chắc chắn với các lỗ cố định gia cố bằng kim loại
6052363WS/WE100-2N1439
6052364WS/WE100-2N3439
6052366WS/WE100-2P1439
6052367WS/WE100-2P3439
6052368WS/WE100-2P4439
6030718WS/WE100L-E2131
6030719WS/WE100L-E2231
6030714WS/WE100L-F1131
6030715WS/WE100L-F2131
6030716WS/WE100L-F2231
1018257WS/WE12L-2N410
1023060WS/WE12L-2N410AO4
1018255WS/WE12L-2N430
1018478WS/WE12L-2N430A01
1018256WS/WE12L-2P410
1023059WS/WE12L-2P410A03
1018254WS/WE12L-2P430
1018476WS/WE12L-2P430A01
1025709WS/WE12L-2P430S01
6024784WS/WE140-2N132
6024786WS/WE140-2N330
6024787WS/WE140-2N430
6024788WS/WE140-2P132
6024789WS/WE140-2P135
1075290WS/WE14-2P410S06
1075286WS/WE14-2P430
6011027WS/WE150-N132
6011029WS/WE150-N430
6011030WS/WE150-P132
6011032WS/WE150-P430
1018548WS/WE150-S01
6022743WS/WE160-E132
6022745WS/WE160-E142
6022748WS/WE160-E430
6022755WS/WE160-F330
6022757WS/WE160-F340
6022756WS/WE160-F430
6010183WS/WE170-N132
6010184WS/WE170-N430
1075296WS/WE18-3P410
1075292WS/WE18-3P430
1075298WS/WE18-3P430S03
6026559WS/WE190L-N132
6026560WS/WE190L-N430
6026562WS/WE190L-P430
1017861WS/WE24-2B230
1017862WS/WE24-2B240
1017874WS/WE24-2B333
1017853WS/WE24-2B430
1017875WS/WE24-2B440
1017863WS/WE24-2R230
1017864WS/WE24-2R240
1023549WS/WE24-2S01
1017876WS/WE24-2V230
1017877WS/WE24-2V530
6020975WS/WE260-E270
6021817WS/WE260-E470
6020973WS/WE260-F270
6020974WS/WE260-F470
6020774WS/WE260-R270
6020773WS/WE260-S270
6030554WS/WE2F-E110
6030569WS/WE2F-F110
6030570WS/WE2F-F210
6030571WS/WE2F-F410
6030540WS/WE2F-N110
6049355WS/WE2F-P110
6030566WS/WE2F-P210
1019254WS/WE34-B430
1025626WS/WE34-B430S01
1019255WS/WE34-B440
1019257WS/WE34-R230
1019258WS/WE34-R240
1019253WS/WE34-V230
1019251WS/WE34-V240
1019256WS/WE34-V530
1019252WS/WE34-V540
1010982WS/WE45-N250
1016799WS/WE45-N250S02
1010984WS/WE45-N260
1010986WS/WE45-N650
1010983WS/WE45-P250
1010985WS/WE45-P260
1016031WS/WE45-P260S01
1010989WS/WE45-P660
1010994WS/WE45-R250
1010995WS/WE45-R260
1010996WS/WE45-R650
1010997WS/WE45-R660