Daily Archives: 13th Tháng Sáu 2020

CẢM BIẾN QUANG ĐIỆN W11-2 SICK

Họ cảm biến quang điện W11-2 cung cấp một công nghệ hoàn chỉnh với khả năng cảm biến hiệu suất cao cho phạm vi rộng của các ứng dụng tự động hóa. Cho dù ứng dụng trong xử lý vật liệu hoặc đóng gói, W11-2 cung cấp hiệu suất tối ưu trong một ngôi nhà […]