Cảm biến Quang G6 Sick

  • Cảm biến quang điện toàn cầu G6 được đặt trong vỏ thu nhỏ và mang lại tỷ lệ hiệu suất giá tối ưu. Cảm biến Toàn cầu đạt được hiệu suất vượt trội khi được gắn với khoảng cách lỗ 1 inch tiêu chuẩn. Với đèn LED Pinpoint, chèn kim loại để gắn, đèn LED chỉ báo lớn và sáng, vít cài đặt thân thiện với người dùng, xếp hạng vỏ IP67 và công nghệ SICK ASIC mới nhất, cảm biến Toàn cầu thực sự đang nâng tầm.
cảm biến quang G6
  • Pinpoint LED cho một điểm sáng chính xác
  • Chèn kim loại bền
  • Công nghệ SICK ASIC – kết quả của nhiều thập kỷ kinh nghiệm về cảm biến quang điện
  • Chiết áp lớn, thân thiện với người dùng
  • Đèn LED lớn, sáng
  • Chống nước IP 67

Ph`át hiện thành phần trong dụng cụ kẹp robot

Kiểm soát vận chuyển trên băng chuyền

Phát hiện vị trí tham chiếu tàu con thoi

Bảo vệ truy cập ở bộ nạp hàng đầu

Phát hiện trên bộ phận mang tải

Giám sát nhô ra trong băng tải gói

Tự động nhận dạng các gói xếp chồng với mã vạch

Giám sát cấp độ cho máng

Phát hiện sự hiện diện tại các đường cảm ứng và các điểm chuyển

Phát hiện nhô ra ở băng tải

Truyền tải và kiểm soát vùng không có áp lực động

Giám sát nhô ra ở bộ phận mang tải

Phát hiện chiều cao tại bộ phận mang tải

Giám sát bảng chiếm dụng trên bộ phận mang tải

Định vị tham chiếu

Đơn vị mang tải chiếm dụng trên tàu con thoi

Phát hiện nhô ra tại tàu con thoi

Kiểm tra nếu túi quá dài

Giám sát cổng cuộn xuống sảnh hành lý

Kiểm soát chiều cao trên băng tải

Kiểm tra các vật thể có trong khu vực chuyển nhượng và theo dõi khoảng cách trên thang máy

Kiểm tra khoảng cách trên tàu con thoi

Giám sát cấp độ trong máng hành lý

Kiểm tra các đối tượng có mặt ở vị trí chuyển

Giám sát vành đai trong nước

Kiểm soát chuyển tải đến hệ thống xe được hướng dẫn tự động

Phát hiện hướng đi

Hát trong điều khiển biên giới tự động

Mở cửa xoay ở lối ra hải quan

Tách người tại ổ khóa hành khách

Kiểm soát dòng người tại cổng lên máy bay tự động

Giám sát kích thước hành lý
Phát hiện ô tô lùi
1071153GL10-F4551
1071170GL10-F4554
1077821GL10-F7551
2099257GL10-F7551P07
1064704GL10G-P4251
1065894GL10G-P4252
1065877GL10-P1112
1065885GL10-P1211
1065878GL10-P4111
1065879GL10-P4112
1069860GL10-P4151
1065890GL10-P4211
1065887GL10-P4212
1064702GL10-P4551
1065893GL10-P4554
1066932GL10-P4554P01
1071510GL10-P7211
1071897GL10-P8112
1065896GL10-R3711
1065897GL10-R3712
1065898GL10-R3812
1063008GL2S-F5311
1064359GL2S-P5311
1091602GL6-CA011K00
1091603GL6-CB011K00
1098785GL6-CC011K00
1084102GL6-E2411V
1084104GL6-E4411V
1084444GL6-E4421V
1073531GL6-F03111S58
1069245GL6-F0311S47
1084101GL6-F2411V
1066751GL6-F4311
1084103GL6-F4411V
1062735GL6-F4511S24
1068338GL6-F4611
1084105GL6-F7411V
1061399GL6-F7511
1068944GL6G-P0411S45
1059924GL6G-P1211
1059632GL6G-P4211
1060810GL6G-P4212
1050709GL6-N1111
1051780GL6-N1112
1059923GL6-N1211
1050707GL6-N4111
1051778GL6-N4112
1063491GL6-N4212
1054549GL6-P0111S04
1062887GL6-P0111S25
1073738GL6-P0111S61
1073739GL6-P0111S62
1074238GL6-P0111S64
1071368GL6-P0112S54
1070568GL6-P0211S49
1081522GL6-P0211S69
1070569GL6-P0212S48
1052633GL6-P0511S02
1052911GL6-P0511S03
1061962GL6-P0511S19
1090639GL6-P0511S80
1050708GL6-P1111
1051779GL6-P1112
1059922GL6-P1211
1060815GL6-P1212
1079225GL6-P1311
1067706GL6-P1311S41
1068921GL6-P3211
1068970GL6-P3212
1073763GL6-P3212S63
1081007GL6-P3311
1050706GL6-P4111
1051777GL6-P4112
1059241GL6-P4211
1062110GL6-P4212
1052634GL6-P4511
1060234GL6-P6111
1060235GL6-P6112
1058851GL6-P6211
1062753GL6-P6212
1052966GL6-P7111
1053590GL6-P7112
1066884GL6-P7211
1066207GL6-P7311
1056039GL6-P7511
6063337GLL170-N332
6063339GLL170-N333
6063338GLL170-N334
6063334GLL170-P332
6063336GLL170-P333
6063335GLL170-P334
6063342GLL170T-B333
6063340GLL170T-B432
6063341GLL170T-B434
1085965GRL18-N1131V
1067980GRL18-N1132
1066553GRL18-N1137
1076979GRL18-N1157
1085826GRL18-N2431V
1085825GRL18-P1131V
1066556GRL18-P1132
1066554GRL18-P1137
1076980GRL18-P1157
1085716GRL18-P2431V
1066557GRL18-P2432
1066555GRL18-P2437
1076983GRL18-P2452
1059530GRL18S-E1336
1059541GRL18S-F1331
1059532GRL18S-F1336
1059535GRL18S-F1338
1058198GRL18S-F2331
1059533GRL18S-F2336
1058211GRL18S-F2338
1058209GRL18S-F233W
1058206GRL18S-F233Y
1064146GRL18S-F2356
1061927GRL18SG-E233Z
1059555GRL18SG-F2332
1059553GRL18SG-F2337
1059554GRL18SG-F2339
1059557GRL18SG-F233X
1059556GRL18SG-F233Z
1062031GRL18SG-N1137
1066421GRL18SG-P1137
1060323GRL18SG-P2332
1085863GRL18S-N1131V
1069585GRL18S-N1136
1085715GRL18S-N2431V
1077674GRL18S-N2436
1069609GRL18S-P1036S03
1085707GRL18S-P1131V
1059542GRL18S-P1331
1059534GRL18S-P1336
1059536GRL18S-P1338
1072117GRL18S-P133Y
1058199GRL18S-P2331
1058192GRL18S-P2336
1058212GRL18S-P2338
1058210GRL18S-P233W
1058207GRL18S-P233Y
1069586GRL18S-P2431
1085706GRL18S-P2431V
1069072GRL18S-P2436
1069071GRL18S-P2438
1085939GRSE18-N1121V
1068334GRSE18-N1122
1068331GRSE18-N1127
1066572GRSE18-N1142
1085787GRSE18-N2421V
1067983GRSE18-N2447
1085785GRSE18-P1121V
1067982GRSE18-P1147
1085784GRSE18-P2421V
1068336GRSE18-P2422
1064922GRSE18-P2427
1066573GRSE18-P2442
1064921GRSE18-P2447
1059544GRSE18S-F1336
1059549GRSE18S-F2331
1058214GRSE18S-F2336
1059546GRSE18S-F2338
1059551GRSE18S-F233W
1085783GRSE18S-N1121V
1085766GRSE18S-N2421V
1085767GRSE18S-P1121V
1059545GRSE18S-P1336
1059550GRSE18S-P2331
1058215GRSE18S-P2336
1059547GRSE18S-P2338
1059552GRSE18S-P233W
1062420GRSE18S-P233Y
1085765GRSE18S-P2421V
1069125GRSE18S-P2442
1069627GRSE18S-P2447
1085936GRTB18-N1112V
1076118GRTB18-N1117
1085938GRTB18-N1131V
1076121GRTB18-N2412
1085750GRTB18-N2412V
1076120GRTB18-N2417
1085824GRTB18-N2431V
1076115GRTB18-P1112
1085822GRTB18-P1112V
1076114GRTB18-P1117
1085937GRTB18-P1131V
1076117GRTB18-P2412
1085749GRTB18-P2412V
1076116GRTB18-P2417
1085823GRTB18-P2431V
1076113GRTB18S-E2317
1076111GRTB18S-F2317
1085744GRTB18S-N1112V
1085820GRTB18S-N1131V
1077894GRTB18S-N1417
1076097GRTB18S-N2317
1085743GRTB18S-N2412V
1085748GRTB18S-N2431V
1076099GRTB18S-P1112
1085819GRTB18S-P1112V
1085747GRTB18S-P1131V
1076094GRTB18S-P1317
1076095GRTB18S-P2317
1094930GRTB18S-P2402S11
1076102GRTB18S-P2412
1085742GRTB18S-P2412V
1076101GRTB18S-P2417
1076103GRTB18S-P241Z
1085745GRTB18S-P2421V
1085746GRTB18S-P2431V
1085864GRTE18-N1112V
1085933GRTE18-N1142V
1085935GRTE18-N1162V
1067972GRTE18-N2412
1085821GRTE18-N2412V
1085932GRTE18-N2442V
1085934GRTE18-N2462V
1085686GRTE18-P1112V
1066548GRTE18-P1142
1085689GRTE18-P1142V
1066545GRTE18-P1147
1074997GRTE18-P1152
1067976GRTE18-P1162
1085705GRTE18-P1162V
1073145GRTE18-P1177
1066543GRTE18-P2412
1085683GRTE18-P2412V
1064923GRTE18-P2417
1066549GRTE18-P2442
1085688GRTE18-P2442V
1066546GRTE18-P2447
1081995GRTE18-P2452
1066552GRTE18-P2462
1085704GRTE18-P2462V
1066550GRTE18-P2467
1059406GRTE18S-F2319
1059435GRTE18S-F231Z
1059480GRTE18S-F2349
1059486GRTE18S-F234Z
1085796GRTE18S-N1112V
1085861GRTE18S-N1142V
1085862GRTE18S-N1162V
1058201GRTE18S-N1312
1059378GRTE18S-N2317
1059441GRTE18S-N2347
1069495GRTE18S-N2367
1085795GRTE18S-N2412V
1085817GRTE18S-N2442V
1085681GRTE18S-N2462V
1085678GRTE18S-P1112V
1085818GRTE18S-P1142V
1085682GRTE18S-P1162V
1058203GRTE18S-P1312
1058195GRTE18S-P1317
1058205GRTE18S-P1342
1058197GRTE18S-P1347
1064171GRTE18S-P134Z
1065711GRTE18S-P135ZS01
1069496GRTE18S-P1367
1058204GRTE18S-P2312
1066165GRTE18S-P2312S02
1058196GRTE18S-P2317
1059407GRTE18S-P2319
1059440GRTE18S-P231X
1059436GRTE18S-P231Z
1058200GRTE18S-P2342
1058193GRTE18S-P2347
1059481GRTE18S-P2349
1059489GRTE18S-P234X
1059487GRTE18S-P234Z
1069504GRTE18S-P2362
1069499GRTE18S-P2369
1069583GRTE18S-P2412
1085676GRTE18S-P2412V
1069582GRTE18S-P2417
1085679GRTE18S-P2442V
1069073GRTE18S-P2447
1069074GRTE18S-P2449
1085680GRTE18S-P2462V
1069122GRTE18S-P2467
2080478GS6-D3311S55
1065908GSE10-N1221
1065899GSE10-P4111
1065900GSE10-P4112
1064706GSE10-P4211
1065903GSE10-P4212
1065906GSE10-P4221
1065907GSE10-P4222
1065911GSE10-R3712
1065914GSE10-R3722
1064691GSE10-R3811
1064363GSE2S-F1311
1063072GSE2S-F5311
1064364GSE2S-P5311
1091605GSE6-CA021K00
1091604GSE6-CB021K00
1098786GSE6-CC021K00
1084108GSE6-E2411V
1084114GSE6-E2421V
1084110GSE6-E4411V
1084117GSE6-E4421V
1084106GSE6-F2411V
1084113GSE6-F2421V
1084109GSE6-F4411V
1084116GSE6-F4421V
1092108GSE6-F7311V
1052449GSE6-N1111
1052453GSE6-N1112
1052447GSE6-N4111
1052451GSE6-N4112
1061395GSE6-N4211
1061397GSE6-N4212
1054852GSE6-N6112
1052452GSE6-P1112
1059111GSE6-P1121S14
1060792GSE6-P1211
1078808GSE6-P1321S55
1052446GSE6-P4111
1052450GSE6-P4112
1063527GSE6-P4121S31
1061394GSE6-P4211
1061396GSE6-P4212
1079603GSE6-P5211
1054850GSE6-P6112
1054830GSE6-P7111
1054831GSE6-P7112
1065858GTB10-N1211
1066853GTB10-N1411S02
1065860GTB10-N4211
1065861GTB10-N4212
1065854GTB10-P1211
1064695GTB10-P1221
1064694GTB10-P4211
1065857GTB10-P4212
1071686GTB10-P4214
1081296GTB10-P4221
1066852GTB10-P4411S01
1069042GTB10-P4611S03
1068091GTB10-P7211
2099256GTB10-P7211P11
1065862GTB10-R3812
1064342GTB2S-E1451
1064346GTB2S-F1311
1064341GTB2S-F5451
1062929GTB2S-N1331
1060203GTB2S-N1451
1064345GTB2S-P1311
1064351GTB2S-P1331
1060205GTB2S-P1451
1062872GTB2S-P5311
1062930GTB2S-P5331
1060204GTB2S-P5451
1091601GTB6-CA011K00
1092299GTB6-CB011K00
1098784GTB6-CC011K00
1084090GTB6-E2411V
1084091GTB6-E2421V
1084443GTB6-E2431V
1084094GTB6-E4411V
1084095GTB6-E4421V
1084088GTB6-F2411V
1084089GTB6-F2421V
1084092GTB6-F4411V
1084093GTB6-F4421V
1086172GTB6-F4431V
1084096GTB6-F7411V
1052441GTB6-N1211
1052445GTB6-N1212
1077714GTB6-N1231
1082905GTB6-N1241
1052439GTB6-N4211
1052443GTB6-N4212
1070574GTB6-P0211S50
1073737GTB6-P0211S52
1075587GTB6-P0211S54
1095116GTB6-P0231S79
1068097GTB6-P0641S43
1052440GTB6-P1211
1052444GTB6-P1212
1067605GTB6-P3411S41
1067637GTB6-P3411S42
1097497GTB6-P3431V
1052438GTB6-P4211
1052442GTB6-P4212
1079712GTB6-P4231
1059333GTB6-P5211
1081388GTB6-P5441
1059320GTB6-P6211
1057705GTB6-P7211
1077541GTB6-P7441S56
1085298GTE10-P1221
1064697GTE10-P4211
1065867GTE10-P4212
1064688GTE10-R3811
1065873GTE10-R3812
1065874GTE10-R3821
1065875GTE10-R3822
1084100GTE6-E2421V
1084447GTE6-E2431V
1084098GTE6-F2421V
1086173GTE6-F2431V
1084099GTE6-F4411V
1084097GTE6-F7411V
1075054GTE6-N1201S56
1050713GTE6-N1211
1051784GTE6-N1212
1050711GTE6-N4211
1051782GTE6-N4212
1065761GTE6-N4231
1050712GTE6-P1211
1051783GTE6-P1212
1065760GTE6-P1231
1068919GTE6-P3231
1075634GTE6-P4201S57
1050710GTE6-P4211
1051781GTE6-P4212
1065730GTE6-P4231
1080231GTE6-P6231
1053589GTE6-P7211
1053628GTE6-P7212